Tapkite Kobi šeimos klubo nariu ir mėgaukitės tik Jums

skirtais išskirtiniais pasiūlymais kasdien!

Visiems registruotiems nariams siūlome galimybę tapti Kobi šeimos klubo nariu ir dalyvauti lojalumo programoje. Kobi šeimos klubo nariams siūlome ypatingai geras kainas japoniškoms sauskelnėms ir daugumai kitų Kobi asortimente esančių produktų!
SVARBI INFORMACIJA! Nuo 2023.01.09 KOBI šeimos klubo narystės įsigyti nebegalima. Klientams, įsigijusiems KOBI šeimos klubo narystę iki nurodytos datos, žemesnės kainos taikomos įprastai iki atskiro pranešimo apie KOBI šeimos klubo programos nutraukimą.
-5%

PIGIAU ĮSIGYSITE JAPONIŠKAS SAUSKELNES

iki -50%

MAŽESNĖ KAINA

įsigysite plaukų, kūno, veido, namų priežiūros priemones KASDIEN!

Nario mokestis 3 €

Kobi šeimos klubo nariu gali tapti tik registruoti vartotojai. Jums reikės atliekant užsakymą pažymėti varnelę ,,Užsisakyti Kobi klubo kortelę`` , apmokėti užsakymą ir jau sekančio apsipirkimo metu galėsite naudotis kortelės teikiamais privalumais. Jūsų narystė automatiškai aktyvuojama iškart atlikus užsakymo apmokėjimą. Kobi šeimos klubo privilegijos suteikiamos vienam vartotojui, kurio nurodytu el. paštu buvo sukurta vartotojo paskyra.

Įmonė Biokobi International, UAB pasilieka teisę keisti narystės sąlygas ar be išankstinio pranešimo sustabdyti jos galiojimą.

NARYSTĖS PRIVALUMAI

Užsakymo metu, prie savo užsakomų prekių, pridėkite „KOBI šeimos klubo kortelę*” ir jau nuo sekančio apsipirkimo mėgaukitės geriausiomis kainomis, skirtomis tik KOBI šeimos klubo nariams.

*Kortelė yra virtuali, kartu su prekėmis ji Jums nebus pristatyta.

Klubo nario mokestis yra 3 Eur, ši suma automatiškai bus pridėta prie Jūsų užsakymo, pažymėjus varnelę punkte „Užsisakyti Kobi klubo kortelę”.

Kobi šeimos klubo narystė aktyvuojama automatiškai Jums apmokėjus užsakymą. Papildomų veiksmų narystės aktyvavimui atlikti nereikia.

Tapę Kobi šeimos klubo nariu, jau sekančio apsipirkimo metu galėsite naudotis ypatingais kainų pasiūlymais. Kobi šeimos klubo nariai kiekvieno apsipirkimo metu gali įsigyti japoniškas ir kitas sauskelnes 5% pigiau bei iki 40% pigiau plaukų, kūno, veido, namų priežiūros priemonių KASDIEN!

 Kobi šeimos klubo nariai japoniškas ir kitas sauskelnes gali įsigyti net 5% pigiau!

KITI KLAUSIMAI

Prisijungus prie savo kobi.lt paskyros ir susidėjus prekes į krepšelį, kainos pasikeičia automatiškai. Pinigų sumą, kurią sutaupote būdamas Kobi šeimos klubo nariu, galite matyti savo pirkinių krepšelyje virš mygtuko “Tęsti atsiskaitymą”

1. Prisijunkite prie savo KOBI paskyros suvesdami savo el. pašto adresą ir slaptažodį;

2. Patikrinkite, ar Jūsų vartotojo būsena yra „Kobi šeimos klubo narys” ;

2.1. Jei Jūsų vartotojo būsena yra „KOBI šeimos klubo narys”, greičiausiai nepastebėjote, jog kainos automatiškai pasikeitė. Informaciją apie tai, kokią sumą sutaupėte savo apsipirkimo metu galite matyti mygtuko „Tęsti atsiskaitymą” viršuje;

2.2. Jei Jūsų vartotojo būsena „Klientas” ir anksčiau esate įsigiję KOBI šeimos klubo nario kortelę, susisiekite su mumis telefonu +370 700 77870 arba el. paštu [email protected]

 

Ne, Kobi šeimos klubo nariais gali tapti tik registruoti vartotojai.

UAB „Kobus” pasilieka teisę keisti Kobi šeimos klubo narystės sąlygas be išankstinio pranešimo sustabdyti jos galiojimą.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiomis lojalumo programos „Kobi klubas”  naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra reglamentuojami UAB „Biokobi international“ ir lojalumo programos „Kobi klubas” turėtojo santykiai, atsirandantys  aptarnaujant lojalumo narystę „Kobi klubas”.

1.2. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.2.1. Kobi  – UAB „Biokobi International“, kodas 304285464, Sandraugos g. 22, Kaunas , tel. +370 700 77870, el.p. [email protected]

1.2.2. Narystė – Klientui suteikiama lojalumo programos narystė „Kobi Klubas”.

1.2.3. Kobi Klubo narys – žmogus, įsigijęs Kobi šeimos klubo narystę.

1.2.4. Parduotuvė – internetinė parduotuvė www.kobi.lt ir atsiėmimo taškas (Sandraugos g. 22, Kaunas)

1.2.5. Lojalumo programa – Klientui skirta Kobi klubo lojalumo programa, suteikianti galimybę Klientui įsigyti produktus specialiai Kobi klubo nariams skirtomis kainomis.

1.3. Narystė suteikiama ir naudojama vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kurios, įskaitant Taisyklių pakeitimus, yra skelbiamos interneto svetainėje www.kobi.lt.

1.4. Kobi klubo nariui Parduotuvėje atliekant užsakymą, taikomos Taisyklės, galiojančios kortelės pateikimo metu.

2. NARYSTĖS SUTEIKIMAS

2.1. Kobi šeimos klubo nariu gali tapti fizinis asmuo nuo 16 metų, apsipirkimo metu pažymėjęs varnelę prie punkto „Užsisakyti Kobi klubo kortelę” bei sumokėjęs Kobi klubo nario mokestį – 3 (tris) EUR.

2.2. Kobi turi teisę keisti narystės suteikimo mokesčio dydį, apie tai prieš 5 (penkias) kalendorines dienas paskelbus interneto svetainėje www.kobi.lt

2.3. Kobi šeimos klubo narystė suteikiama tik 1 (vienam) fiziniam asmeniui.

2.4. Narystė yra asmeninė ir ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu buvo įsigyta narystė. Kobi turi teisę paprašyti asmens dokumento, siekiant įsitikinti, kad Naryste naudojasi tas asmuo, kurio vardu buvo suteiktos narystės privilegijos.

3. NARYSTĖS NAUDOJIMO PAŽEIDIMAI

3.1. Kobi turi teisę laikinai sustabdyti naudojimąsi Naryste, jei Klientas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų arba Kobi kyla įtarimas, jog Naryste arba jos duomenimis naudojasi asmenys, neturintys teisės ja naudotis, ar Narystės naudojimas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus. Narystės operacijos atnaujinamos, kai nelieka aplinkybių, dėl kurių Narystės  operacijos buvo laikinai sustabdytos, gavus raštišką Kliento prašymą.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

4.1. Duomenų apimtis, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai. Įsigyjant Narystę ir užpildant užsakymui atlikti reikalingus laukelius Klientas pateikia Narystei suteikti, Lojalumo programai vykdyti ir administruoti būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą, kurie yra būtini, jeigu Klientas ketina prisijungti prie asmeninės paskyros interneto svetainėje www.kobi.lt. Naudojantis Kobi šeimos klubo nario privilegijomis taip pat gauna ir tvarko duomenis apie Kliento pirkinius (prekės, kiekiai, kainos, nuolaidos, pirkimo laikas). Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – būtinybė įvykdyti susitarimą su Klientu dėl Narystės išdavimo ir aptarnavimo.

4.2. Kliento nurodyti anketoje duomenys kartu su pirkinių istorija naudojami automatizuotai įvertinant Klientų poreikius ir pomėgius, siekiant pagal juos pritaikyti Klientui siūlomas nuolaidas ir siunčiamą rinkodaros informaciją, jeigu Klientas dėl to neprieštarauja. Klientų profiliai sudaromi įvertinant įvairius demografinius požymius ir pirkinių tendencijas. Šių duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais teisinis pagrindas – būtinybė siekti Kobi teisėtų interesų pritaikant Kobi paslaugas kiek įmanoma Klientų poreikiams bei efektyvinant Kobi verslą.

4.3. Duomenų gavėjai. Kliento asmens duomenų valdytojas yra Kobi.

4.4. Klientų duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės. Klientų duomenis gali matyti tik tie Kobi darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiose Taisyklėse.

4.5. Klientų duomenis taip pat gali pasiekti Kobi partneriai, teikiantys informacines sistemas lojalumo kortelėms aptarnauti, teikiantys reklaminių pranešimų SMS žinutėmis bei el. paštu siuntimo paslaugas. Visi pasitelkiami Kobi partneriai yra įsipareigoję tvarkydami Klientų duomenis griežtai laikytis konfidencialumo.

4.6. Klientų teisės. Klientas užpildydamas užsakymo formą gali nurodyti, kad nesutinka su jo duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėdamas savo pasirinkimą varnele. Klientas bet kada po užsakymo formos pateikimo turi teisę išreikšti nesutikimą su duomenų tvarkymu profiliavimo ar tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su Kobi el. p. [email protected]  arba paštu UAB „Kobus“, Sandraugos g. 22, Kaunas.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Šios Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.kobi.lt.

5.2. Kobi turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, atnaujinti ar panaikinti šias Taisykles ar nutraukti Lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Kobi klubo nariui. Apie šiame punkte nurodytus Kobi sprendimus Kobi klubo nariai informuojami interneto svetainėje www.kobi.lt .

Paskutinį kartą taisyklės atnaujintos 2021.06.07